Du är här:Start > Om oss > Historik

Historik

Församlingen, som från början hette ”Guds Eld”, grundades av Börje och Ragni Eliasson och startade sin verksamhet den 30 september 1988.

Församlingen har sina rötter i ”Trosrörelsen” och började sin verksamhet i familjen Eliassons villa. Efter några år hyrde församlingen in sig i lokaler på Kristineholmsvägen.

1992 flyttade Börje och Ragni Eliasson från Alingsås och pastorsansvaret övertogs av Per och Gunnel Cedergårdh.

Verksamheten växte och under 1993 köpte församlingen en industrifastighet på Aleforsvägen 16 där församlingens första egna hem iordningställdes.

Under år 2004 genomgick församlingen en process som ledde fram till att man i oktober 2004 beslutade byta namn från ”Församlingen Guds Eld” till ”Församlingen Korskyrkan Alingsås”.

År 2005 sade pastor Per Cedergårdh upp sin tjänst i församlingen. Församlingen kallade då Hans och Eva Marklund till pastorer och för att leda arbetet.

Vid grundandet av församlingen organiserade man sig som stiftelse. Under år 2005-2007 genomgick församlingen också en organisationsförändring som ledde fram till att man vid årsmötet 2008 ändrade organisationsformen till idéell förening.

Nästa stora förändring skedde år 2012. Församlingen Korskyrkan fick motta gamla Metodistkyrkan i Alingsås som gåva från Metodistförsamlingen. Detta innebar att församlingens gamla lokaler på Aleforsvägen såldes och församlingens arbete flyttades till Metodistkyrkan från och med 1 oktober 2012.