Du är här:Start > Om oss > Bön

Ett bönens hus, en böneplats

Jesus säger: "Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas" (Matt. 7:7-8).
Bön innebär att vi samtalar med Gud, vi får be till Gud med vetskapen om att han lyssnar och svarar. Bönen är en av vår församlings grundpelare. Nya testamentet säger om den första församlingen i Apg.1:14 "Dessa höll endräktigt ut i bön....."
Bibeln lägger stor vikt vid gemensam bön. Den har stor effekt och verkar fram Guds vilja att ske på jorden. Vi träffas en gång i veckan till bönesamlingar i kyrkan. Dessutom är bönen en central del i Gudstjänsten och cellgrupperna.