Du är här:Start > Om oss > Vår tro

Vi tror på.

Vi tror att:

Bibelns 66 böcker är Guds ord utan apokryfer, tillägg eller fråndrag. Skrift ska tyda skrift och Gamla Testamentet förstås i ljuset av det nya. På så sätt är endast bibeln vägvisaren för den kristna församlingens tro, liv och tradition. (2 Petr 1:20-21)

I Gudomen är tre personer Fadern, Sonen och den Helige Ande. (Matt 3:16-17)

Gud blev människa i Jesus Kristus. (Joh 1:1, Joh 1:14)

Jesu Kristi död på korset och uppståndelse från de döda är den enda grunden för människans frälsning. (Rom 3:23-24)

Alla människor är syndare, evigt förlorade utan frälsning. (Rom 4:25)

Spädbarn och små barn tillhör Guds rike. (Luk 18:16)

Alla människor kan genom omvändelse och tro på Jesus Kristus bli frälsta. (Apg 2:38, Rom 10:9,10, Ef 2:8)

I det bibliska dopet genom nedsänkning bekänner den troende sig till Kristus. (Apg 2:38, Gal 3:27)

Genom dopet i den Helige Ande ger Gud människan kraft att leva ett helgat liv och möjliggör för den troende att bära Andens frukt samt verka i Andens gåvor. (Apg.1:8, 1 Kor 12, Gal.5:22-23)

Det allmänna prästadömet gäller alla troende på Jesus som sin personlige Frälsare. Det behövs inga medlare, ritualer, symboler eller nådemedel för gemenskap med Gud. (1 Petr 2:9)

Nattvardsfirande sker till åminnelse av Jesu försoningsverk och för den troende är Jesus själv närvarande genom sin Ande vid måltiden. (1 Kor 11:24-25)

De som dör rättfärdiga genom tro på och i gemenskap med Kristus vilar lyckliga i härlighet hos honom till uppståndelsens morgon. (Luk 16:19-31)

Jesus Kristus skall återvända, synlig för alla, till Jorden, verkställa den slutliga domen och upprätta sitt rike. (Apg 1:11, Upp 19:11-20)