Söndax, barnen i centrum

Söndagsskolan Söndax pågår samtidigt som söndagens gudstjänst. Där får barn mellan 3 och 12 år ta del. Varje termin arbetar vi efter ett givet tema där undervisning, aktivitet och pyssel följer det tema som är bestämt med Bibeln som grund. Föräldrar och barn tar del av gudstjänsten i början, sedan går barnen till sin samling.

Höstterminen 2015 startar söndag 6/9.